Có phải trả phí khi thay đổi tên miền?

Câu hỏi:

Tôi muốn thay đổi tên miền của tôi. Liệu tôi có phải trả phí không?

Trả lời:
Theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, phí thay đổi tên miền là 180.000 đồng cho một lần thay đổi sau:
a. Thay đổi địa chỉ IP của máy chủ lưu giữ tên miền.
b. Chuyển tên miền sang lưu giữ ở một máy chủ khác.
Nếu bạn thay đổi hoàn toàn tên miền: Trường hợp này tên miền cũ coi như bị huỷ bỏ. Bạn phải làm thủ tục đăng ký mới cho tên miền mới.
Những thay đổi về địa chỉ cơ quan, số điện thoại liên hệ, số tài khoản v.v.. không phải trả phí.