Những thủ tục khi đăng ký tên miền là gì?

Câu hỏi:

Xin cho tôi biết tôi cần làm những thủ tục gì để đăng ký tên miền.

Trả lời:
Khi đăng ký tên miền bạn cần làm những thủ tục sau:
1. Kiểm tra tên miền mà bạn dự định đăng ký đã có ai đăng ký chưa để tránh bị trùng.
2. Hồ sơ đăng ký tên miền:
Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” bắt buộc phải có các thông tin sau:
            a, Đối với tổ chức:
-          Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.
-          Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
-          Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.
            b, Đối với cá nhân:
-          Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.
-           Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.